Jernej Kaluza


SLOVENŠČINA

Jernej Kaluža, doktor sociologije in filozofije na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana

V kratkem predavanju bo predstavljen problematičen vzpon populistične in skrajnodesne politike v digitalni dobi. Takoimenovana »stara desnica« je pojav, za katerega so značilni: 1) obrat k identitarizmu, 2) prevzemanje manjšinskih pozicij in 3) stalna diskurzivna vojna z levoliberalnim diskurzom. Pojavi se vprašanje, kakšen odgovor je ustrezen. Naj tako politiko napademo ali naj jo ignoriramo? Če naj jo napademo – kakšno metodo naj uporabimo? Ironijo, subverzivno potrditev ali razočaranje? Kako naj se odzovemo na frazo »levica pač nima humorja«?


DEUTSCH

Jernej Kaluža, Soziologe & PhD Philosophie Univ. Ljubljana , Ljubljana
In einem Kurzvortrag wird der bedenkliche Aufstieg populistischer und rechtsradikaler Politik im digitalen Zeitalter behandelt.
Die sogenannte »Alt-Rechts« Bewegung ist  ein Phänomen, gekennzeichnet durch 1. Hinwendung zum Identitarismus, 2.) Übernahme der Minderheitsposition und 3.) ständigen diskursiven Krieg mit dem linksliberalen Diskurs. Es stellt sich die Frage nach der angemessenen Antwort. Sollen wir eine solche Politik angreifen oder ignorieren? Wenn Angriff, dann mit welcher Methode? Mit Ironie, subversiver Bestätigung oder Enttäuschung? Wie reagieren auf das Sprichwort: »Die Linke kann nicht mithalten?«