Flux I bell sTRUcTURs 

association for search, theme & performance
︎︎︎Mäandern:::meander


︎︎︎Flux I bell 
sTRUcTURs

projects curated by
Harm Lux
till May 2022


︎︎︎MINI JOB 

Application period closed

︎︎︎Bring in Weight

— a critique on populism

Info & Concept
click on: local sites & artists names

Berlin,                      Dec. 2019
Maribor,                    Feb. 2020
München,                Aug. 2020
Zürich,                     Apr.  2022
participants


︎︎︎Curatorial Course
2021/2022
 Mark

Jernej Kaluza
SLOVENŠČINA

Jernej Kaluža, doktor sociologije in filozofije na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana

V kratkem predavanju bo predstavljen problematičen vzpon populistične in skrajnodesne politike v digitalni dobi. Takoimenovana »stara desnica« je pojav, za katerega so značilni: 1) obrat k identitarizmu, 2) prevzemanje manjšinskih pozicij in 3) stalna diskurzivna vojna z levoliberalnim diskurzom. Pojavi se vprašanje, kakšen odgovor je ustrezen. Naj tako politiko napademo ali naj jo ignoriramo? Če naj jo napademo – kakšno metodo naj uporabimo? Ironijo, subverzivno potrditev ali razočaranje? Kako naj se odzovemo na frazo »levica pač nima humorja«?


DEUTSCH

Jernej Kaluža, Soziologe & PhD Philosophie Univ. Ljubljana , Ljubljana
In einem Kurzvortrag wird der bedenkliche Aufstieg populistischer und rechtsradikaler Politik im digitalen Zeitalter behandelt.
Die sogenannte »Alt-Rechts« Bewegung ist  ein Phänomen, gekennzeichnet durch 1. Hinwendung zum Identitarismus, 2.) Übernahme der Minderheitsposition und 3.) ständigen diskursiven Krieg mit dem linksliberalen Diskurs. Es stellt sich die Frage nach der angemessenen Antwort. Sollen wir eine solche Politik angreifen oder ignorieren? Wenn Angriff, dann mit welcher Methode? Mit Ironie, subversiver Bestätigung oder Enttäuschung? Wie reagieren auf das Sprichwort: »Die Linke kann nicht mithalten?«