Ann Schomburg

SLOVENŠČINA

Ann Schomburg, umetnica, Berlin  
»Kam naprej s pozornostjo«

Strategije populizma so pomensko zelo razslojene, v razpravah o populizmu je že izraz sam vrednostno konotiran. Performativno predavanje v Berlinu živeče umetnice Ann Schomburg povezuje opažanja, do katerih je prišla na osnovi lastnih življenjskih izkušenj, z dojemanjem delovanja družbe. Umetnica v performansu s pomočjo virtualnih medijev ustvari prostor začasnih podob in resnic. Projekt Bring in Weight tako tematizira notranjo napetost med zahtevami in resničnostjo umetniške produkcije v svetu, v katerem ekonomija pozornosti postaja vse večja zaveznica populizma.

DEUTSCH

Ann Schomburg, Künstlerin, Berlin
“wie weiter mit der Aufmerksamkeit”

Die Strategien des Populismus haben viel-fältige Bedeutungen, in der Debatte um den Populismus ist der Begriff an sich schon  eine wertende Konnotation. Die Lectureper-formance der in Berlin lebenden Künstlerin Ann Schomburg verbindet Beobachtungen von eigenen Lebenserfahrungen mit einem Blick auf die Gesellschaft. Für die Performance nutzt sie virtuelle Medien, den Raum und temproräre Bilder um Wahrheiten zu erzeugen. Für das Projekt Bring in Weight betont Schomburgs Performance die innere Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der künstlerischen Produktion in einer Welt, in der die Aufmerksamkeitsökonomie zu einem Verbündeten des Populismus wird.